Słyszeliście to tak wiele razy, że już Was to nie rusza. Co godzinę w Polsce ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę. I