Jeśli piękno to właściwość li tylko estetyczna, to poród ni cholery piękny nie jest. I dobrze. I wcale być nie musi. Widok