"Poświęcając swoje dzieci dla sprawy narodowej, kobiety miały przy tym przeżywać swoje cierpienie w wyraźnie określonych przez dyskurs narodowy ramach: rozpacz nad