Czy PRL wyzwolił kobiety? Rozmowa z dr. hab. Barbarą Klich-Kluczewską i dr. Katarzyną Stańczak-Wiślicz

O przemilczanym dziedzictwie powojennej emancypacji kobiet rozmawiam ze współautorkami książki „Kobiety w Polsce 1945–1989. Nowoczesność, równouprawnienie, komunizm” – drą hab. Barbarą Klich-Kluczewską i drą Katarzyną Stańczak-Wiślicz.

Rozmowa do przeczytania na stronie Krytyki Politycznej