„Pierwsze odchylenie od tej normy ma miejsce wtedy, gdy zamiast mężczyzny przychodzi na świat kobieta. Toteż należy uważać kobiecość za rodzaj naturalnej deformacji”

Arystoteles 

Dlaczego nie znamy historii kobiet? „Brakująca połowa dziejów” Anny Kowalczyk to książka, która zmieni myślenie o polskiej historii i jej nieznanych bohaterkach. Ilustracje przygotowała Marta Frej.

Jaki procent podręcznikowych opowieści o czasach przeszłych zajmują opisy bitew i wojen, a ile jest w nich miejsca na historię życia prywatnego, społecznego i gospodarczego? Gdzie podziały się te wszystkie kobiety, które były tu przed nami? Dlaczego prawie nic o nich nie wiemy? I czy naprawdę, pyta Anna Kowalczyk, nie ma o czym mówić? 

Aleksandra Piłsudska, rewolucjonistka, której losy nadają się na scenariusz niejednego filmu sensacyjnego. Trzy studentki po długich walkach jako pierwsze odważnie przekraczające bramę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Legendarna Nawojka, kilka wieków przed nimi przebrana za chłopca, by móc przysłuchiwać się wykładom. Magdalena Mortęska, zakonnica, którą śmiało można uznać za jedną z pierwszych polskich emancypantek. Agnieszka Truskolaska, pierwsza profesjonalna polska aktorka zwana „matką Sceny Narodowej”. Anna Tomaszewicz-Dobrska –lekarka, która ocaliła tysiące kobiet przed śmiercią w połogu. Lista zapomnianych jest długa, a podręczniki do nauki historii, skupione na opisach działań politycznych i militarnych, milczą o nich jak zaklęte. 

Tymczasem historia kobiet na ziemiach polskich jest fascynująca. To opowieść o z trudem zdobywanych prawach, klęskach, brawurowych zwycięstwach, sile oraz determinacji nie tylko wyjątkowych jednostek, lecz także tysięcy anonimowych kobiet – zakonnic, świętych, prostytutek, szlachcianek, żołnierek, chłopek, artystek, rewolucjonistek, pisarek, guwernantek, konspiratorek, handlarek, studentek, gospodyń domowych, lekarek i wielu innych bohaterek życia codziennego. Anna Kowalczyk w oparciu o najnowsze badania i w asyście wybitnych historyków oraz archeologów po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym przeprowadza czytelnika przez wszystkie epoki – od czasów przedchrześcijańskich aż po współczesność. Wydobywa z mroków historii zapomniane „superbohaterki” i brawurowo obala do dziś funkcjonujące stereotypy. Jej książka to niezwykła podróż w głąb polskiej historii, nieznanej połowy dziejów, których milczące bohaterki niespodziewanie stają się bardzo bliskie. Bez nich historia, jak pisała francuska badaczka Michelle Perrot, jest po prostu niemożliwa. 

„Jest to więc książka zaproszenie. Do odkrywania historii własnych przodkiń – i tych złączonych z nami więzami krwi, i tych, z którymi łączy nas tylko i aż to miejsce na Ziemi, w którym przyszło nam żyć”.

Kontakt dla mediów:

Małgorzata Danowska,  malgorzata.danowska@gwfoksal.pl , tel. 501 195 359